E-post: on.cetigid%40tsop

Telefon: 22 12 00 11

E-post: on.cetigid%40tsop

Telefon: 22 12 00 11

Få et prisestimat på ny nettsideMED 1 KLIKK

Vurderer du å oppgradere din nettside til en ny og moderne en ?

Da er du helt sikkert interessert i å finne ut hva design av en ny nettside vil koste?

En nettside kan koste alt fra 5 000 - 500 000,-. Det er din aller viktigste selger og stort sett det aller første møte kunder har med din bedrift. Den er avgjørende for hvordan folk oppfatter din seriøsitet og kvalitet og har en enormt stor innvirkning på kundetilstrømming. Derfor er det bedrifter som legger ned enorme summer i nettsiden, nettopp fordi den er essensiell med tanke på omsetning. Med bakgrunn i dette så er det også nesten umulig å sette en pris på design av ny nettside uten å vite en del om deg, bedriften, dine kunder og målsetninger for nettsiden.

Vi tar utgangspunkt i din eksisterende side og dens innhold for å gi deg et prisestimat.Vi sjekker struktur, innhold, funksjonalitet, etc... og legger til grunn at vi skal designe en helt ny og moderne nettside ca tilsvarende størrelse med innhold og funksjonalitet. 

Custom block

Heading

Thank you!

We will contact you shortly

Can't send form.

Please try again later.