E-post: on.cetigid%40tsop

Telefon: 22 12 00 11

E-post: on.cetigid%40tsop

Telefon: 22 12 00 11

To do

● Sjekk alle knapper og linker● Sett H-tagger på alle sider● Sjekk SEO tekst på sider● Sjekk e-post til alle kontaktskjema● Sjekk alle linker i menyen● Facebook pixel● Sett link på sosiale medier knapper● Legg til alt-text på alle bilder● Fiks Footer● Lag coockie bar
LAG SIDER● Info om priser på nettside og ulike alternativer● Lag en index/link side● Personvernerklæring